Word Lid collegiale Raad van Bestuur

Groenhuysen, een organisatie die zich pro actief voorbereidt op de ontwikkelingen en vraagstukken in de zorg. Een organisatie waar medewerkers zich door ontwikkelen naar meer eigen verantwoordelijkheid en regie, vanuit inmiddels ervaren en echt gevoelde ruimte, vertrouwen en veiligheid, gezamenlijk staan en gaan voor de koers die is uitgezet.

In aanvulling op het algemeen bestuurlijke profiel van de voorzitter wordt gezocht naar een strategische collega met aantoonbare kennis van zorg en ervaring in de aansturing van het primair proces. Die vanuit een intrinsieke, bestuurlijke rolinvulling en gedeelde visie, strategie verbindt aan en vertaalt naar innovatieve, toekomstbestendige zorg. En last but not least medewerkers daarop inspireert en uitdaagt, meeneemt in de door hen benoemde positieve flow van verandering waarin Groenhuysen zich bevindt.

Groenhuysen, korte schets

Vanuit de missie “Ouder worden, jezelf blijven” en de daarmee samenhangende visie op het bieden van maatwerk en uitgaan van de mogelijkheden van de individuele klant zetten zo’n 2.300 medewerkers en ca. 1.000 vrijwilligers bij Groenhuysen zich in voor ouderen in de regio Roosendaal. Groenhuysen biedt een samenhangend en breed aanbod van dienstverlening,  variërend van gemak en comfort tot intensieve (specialistische) zorg. Dit wordt geleverd in de vorm van thuiszorg, als ook vanuit de uitstekend verzorgde woonvoorzieningen. De kernwaarden sprankelend, lef, nabij, verbindend en waardevol kenmerken de energieke en innovatieve cultuur en de warme zorg. Daar waar “samen leren en verbeteren” al langer als kenmerkend zijn gedefinieerd voor de cultuur van Groenhuysen, heeft dit principe in de huidige organisatie zichtbaar en voelbaar inhoud en vorm gekregen. Het strategisch kompas en het door Groenhuysen eigen ontwikkelde basiskwaliteitskader dragen belangrijk bij aan de verbetering van de kwaliteit van aansprekende persoonlijke zorg, de ontwikkeling van de organisatie en die van teams en medewerkers. Daarin onderscheidt Groenhuysen zich, medewerkers kiezen gericht voor Groenhuysen; waar andere organisaties kampen met een tekort aan specialisten ouderengeneeskunde zijn de behandelaren op formatie bij Groenhuysen. De omzet in 2021 bedraagt circa € 140 miljoen, jaarlijks wordt gestreefd naar een resultaat van circa 2% en Groenhuysen heeft een bovengemiddelde vermogenspositie en uitstekende financiële ratio’s.

 

Profiel Lid Raad van Bestuur

In relatie tot het algemeen bestuurlijke profiel van de voorzitter en de strategische ontwikkeling van de organisatie en besturingsfilosofie, heel specifiek vanuit het perspectief van zorg en innovatie, brengt de nieuwe bestuurder aanvulling door kennis en ervaring van het primair proces in de zorg. Hij/zij heeft mogelijk een zorginhoudelijke achtergrond en heeft aantoonbare ervaring in de (strategische) aansturing van een substantieel omvangrijk zorgonderdeel van een organisatie. De bestuurder is gewend zich te bewegen in bestuurlijke platforms van relevante stakeholders in en rondom de zorg en kent de strategische thema’s. Uiteraard beschikt hij/zij over visie, strategische vaardigheden, kennis over organisatieontwikkeling, stakeholders en externe ontwikkelingen. Vanuit zijn/haar kennis van de zorg is het lid in staat strategische consequenties te vertalen naar het primair proces en het effect daarvan te beoordelen, als ook andersom. In de Raad van Bestuur is het nieuwe lid de portefeuillehouder op deze onderwerpen en initieert hierover de dialoog in de bestuurskamer en de BR.
Naast de algemeen bestuurlijke verantwoordelijkheid van de voorzitter zullen een gerichte portefeuille verdeling, als ook een verdeling van strategische en organisatiebrede thema’s in de Raad van Bestuur nog onderwerp van gesprek zijn.

 

Profielschets bestuurder

Wij zoeken een bestuurder met hart voor de zorg voor ouderen. Iemand die wil en kan werken in het collegiale model van Groenhuysen, die de visie en missie van Groenhuysen deelt, zich intrinsiek kan verbinden aan de besturingsfilosofie met bijbehorende open en transparante cultuur. Last but not least als persoon een match met de gevraagde eigenschappen en competenties en daarmee een match met de voorzitter.

Groenhuysen is op zoek naar een bestuurder die beschikt over:

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • kennis van het primaire zorgproces, mogelijk door een gerichte zorgachtergrond of door een bredere zorgachtergrond bijvoorbeeld gezondheidswetenschappen;
 • ruime ervaring met de integrale (bestuurlijke) eindverantwoordelijkheid van een organisatie of een substantieel omvangrijk onderdeel daarvan; bij voorkeur opgedaan in professionele maatschappelijke (zorg) organisaties;
 • aantoonbare veranderervaring met oog voor de ontwikkelingen van het zorglandschap en de maatschappelijke positie van de organisatie daarin en zich daarbinnen kan bewegen;
 • ruime en actuele kennis en ervaring heeft op bij voorkeur meerdere van de volgende gebieden:
 • kwaliteit van zorg, innovatie (technologie, organisatie en processen), verpleegkundig leiderschap;
 • een heldere visie op de toekomst van de ouderenzorg, waarin de klant en medewerker centraal staan en de passie heeft om die visie uit te dragen en te realiseren in een snel veranderende omgeving;
 • affiniteit en ervaring met actieve participatie en medezeggenschap van medewerkers én van klanten en hun verwanten;
 • ervaring met ketenzorg en samenwerking met relevante partners in de keten;
 • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk.
   

De persoonlijkheid van de aan te trekken bestuurder

Wat voor persoonlijkheid past bij de bestuurder die wij zoeken?

 • een mensgerichte en heldere stijl van leidinggeven, die gericht is op het stimuleren, motiveren enontwikkelen van medewerkers en professionals en hen ruimte geeft;
 • een samenwerkingsgerichte collega in de Raad van Bestuur, die tegenkracht biedt én toelaat;
 • lef, bestuurlijke kwaliteiten en organisatiesensitiviteit;
 • een sterk ontwikkeld empathisch, samenbindend én kritisch vermogen om zowel inhoudelijk als op betrekkingsniveau de samenwerking te bevorderen ook met de collegae in de BR, medewerkers en professionals;
 • voor alle stakeholders zichtbaar is en vermogen heeft te fungeren als een gelijkwaardige en competente gesprekspartner van deze stakeholders;
 •  zich thuis voelt bij veranderingsprocessen en die tegelijkertijd gevoel heeft voor tempo en draagvlak;
 • proactief is in verantwoording, transparantie, eerlijkheid en integriteit;
 • vertrouwen stelt boven controle;
 • een communicatieve en sociaalvaardige persoonlijkheid die open, ontvankelijk en collegiaal is, anderen hun successen gunt;
 • een teamspeler die over humor en relativeringsvermogen beschikt;
 • consolidatie en vernieuwing op een effectieve wijze weet te combineren;
 • zich door anderen laat inspireren en anderen op zijn/haar beurt inspireert;
 • tot slot: een stevige persoonlijkheid die rust en vertrouwen uitstraalt en die samen met de collega-
 • bestuurder een boegbeeld is voor Groenhuysen.
   

Meer informatie

Voor meer (inhoudelijke) informatie over de vacature, de opdracht en de procedure verwijzen wij naar het uitgebreide functieprofiel op www.crowngillmore.nl.
Ook kunt u bij vragen contact opnemen met Ellen van den Hoven of Mirjam Jager van Crown Gillmore, telefoonnummer 033 – 28 58 700. Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw CV en motivatie via de website van Crown Gillmore uploaden (www.crowngillmore.nl). Uw reactie ontvangen wij graag vóór 2 mei 2022.