Spoedbedden voor kwetsbare ouderen

Bravis ziekenhuis en de zorginstellingen Groenhuysen in Roosendaal en het Bergse tanteLouise zijn het eens over het opzetten van twee afdelingen met spoedbedden voor de tijdelijke opvang van kwetsbare ouderen.

Spoedbedden voor kwetsbare ouderen

BN DeStem, 16 juni 2017
Franka van der Rijt
Roosendaal/Bergen op Zoom

Er komen tien bedden bij Weihoek in Roosendaal, het Regionaal Behandel Centrum van Groenhuysen dat in directe verbinding staat met Bravis. In Bergen op Zoom gaat het om ongeveer zes bedden die aangehaakt worden bij het Centrum voor Geriatrische Revalidatie (CGR) van tanteLouise, evenals Weihoek bij Bravis gevestigd. Het organiseren van spoedzorg is een vurige wens van de drie partijen.

Door de vergrijzing en het langer thuis wonen, komt het steeds vaker voor dat ouderen op de Spoedeisende Hulp van Bravis ziekenhuis belanden. Maar het ziekenhuis is voor hen lang niet altijd de beste plek. “Het gaat vaak om heel kwetsbare ouderen die (tijdelijk) niet meer in staat zijn naar huis terug te keren, maar die ook niet in het ziekenhuis horen. Veel ouderen komen slechter het ziekenhuis uit dan dat ze binnenkwamen. Ze lopen in het ziekenhuis meer risico op infecties”, aldus Bravis-bestuurder Janneke van Vliet.

De natuurlijke reactie van ziekenhuispersoneel is om deze ouderen aan allerlei belastende onderzoeken te onderwerpen. “Wij willen mensen beter maken, dus wordt er meteen gestart met bijvoorbeeld bloed prikken en een hartfilmpje. Vaak missen we relevante informatie over de patiënt. Wil hij of zij wel gereanimeerd worden? Met welke aandoeningen hebben we precies te maken?”

De zogeheten TOKO-bedden (Tijdelijke Opvang Kwetsbare Ouderen) geven ruimte om na te gaan wat het beste is voor de patiënt. Misschien dat die met aanvullende thuiszorg toch terug kan naar de eigen woning. Maar het kan ook zijn dat opname nodig is in een verpleeginrichting. Het is in ieder geval niet meer nodig kwetsbare ouderen die geen medisch specialistische zorg nodig hebben in Bravis te houden.

De 10 bedden bij Weihoek zijn volgens bestuurder Marjolein de Jong niet alleen bedoeld voor ouderen die op de Spoedeisende Hulp belanden: opname kan ook rechtstreeks vanuit de thuissituatie. Verblijf op de spoedzorg is maximaal twee weken.

Bij tanteLouise is het streven dat er binnen 48 uur een oplossing is. In Bergen op Zoom wordt het opzetten van de spoedzorg gecombineerd met een interne verbouwing. Volgens Jef Pelgrims van tanteLouise is het de bedoeling om de VAAZ (Verpleeghuis Afdeling Algemeen Ziekenhuis) vanuit het hoofdgebouw van Bravis te verplaatsen naar het Centrum voor Geriatrische Revalidatie van tanteLouise.

Eind dit jaar moet er één centraal aanmeldpunt zijn. Over de financiering moet nog onderhandeld worden met de verzekeraars. CZ zit al wel in de projectgroep.