Peter van de Broek treedt aan als lid raad van bestuur

Peter van den Broek is afgelopen week benoemd tot lid van de raad van bestuur van Groenhuysen. Peter is een bekend gezicht binnen Groenhuysen. Hij werkt als sinds 2008 bij de organisatie en sinds 2013 in de functie van directeur bedrijfsvoering. Hij treedt met ingang van 1 april 2017 als bestuurder toe. “Ik kijk ernaar uit om als bestuurder een bijdrage te mogen leveren aan hartelijke, mensgerichte zorg van een hoge kwaliteit.

Peter van de Broek treedt aan als lid raad van bestuur

Peter van den Broek (50) is benoemd tot lid van de raad van bestuur van Groenhuysen. Hij treedt met ingang van 1 april 2017 als bestuurder toe. De huidige voorzitter van de raad van bestuur Hennie Brons neemt op 8 juni afscheid van Groenhuysen in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Vanaf 1 april 2017 zal hij zijn taken overdragen aan de nieuwe raad van bestuur, die na zijn vertrek op 8 juni zal bestaan uit Marjolein de Jong, voorzitter raad van bestuur, en Peter van den Broek, lid van de raad van bestuur.

Peter is geen onbekend gezicht binnen Groenhuysen. Hij werkt als sinds 2008 bij de organisatie en sinds 2013 in de functie van directeur bedrijfsvoering. “Met de toetreding van Peter van den Broek behoudt Groenhuysen een betrokken bestuurder met een groot netwerk in de regio”, aldus Jan van den Brand, voorzitter van de raad van commissarissen van Groenhuysen. “In de snel veranderende zorg is het van groot belang ervaren mensen met oog voor mens, techniek en kennis van de regio bij de raad van bestuur te hebben en te houden. We zijn blij dat we met Peter blijven samenwerken.”


Oog voor elkaar

Peter van den Broek: “Ik heb Groenhuysen in de afgelopen jaren leren kennen als een mooie organisatie met betrokken medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers. Er ligt een stevig fundament waarop kan worden voortgebouwd. Het gaat er nu om de organisatie verder voor te bereiden op de toekomst en focus aan te brengen. Ik streef hierbij naar een dynamische, op positieve groei gerichte verandering waarbij we ook oog hebben voor wat er goed gaat binnen Groenhuysen. Het gaat om stapsgewijs verbeteren en duurzaam knelpunten wegnemen. Klanten, familie, medewerkers, vrijwilligers en ketenpartners hebben hierbij een belangrijke rol. Zij kunnen aangeven wat er echt nodig is en meedenken over hoe we dit gaan realiseren. Ook als het gaat over de grote uitdagingen waar Groenhuysen nu voor staat zoals het aantrekken van voldoende goed opgeleide medewerkers en de herontwikkeling van het vastgoed. Ik denk dat we nu vooral aandachtig moeten luisteren naar wat de organisatie nodig heeft en moeten gaan verbinden. Daarbij gaat het niet alleen het verbinden van mensen, ideeën en concepten, maar ook het op elkaar afstemmen van wonen, welzijn en zorg, formele en informele zorg en de samenwerking tussen zorgverleners en zorgaanbieders onderling. Dit alles met als doel: hartelijke, mensgerichte zorg van een hoge kwaliteit. Ik kijk ernaar uit om daaraan een bijdrage te mogen leveren.”


Peter van den Broek start op 1 april in zijn nieuwe functie, zodat er een zorgvuldige overdracht kan plaatsvinden. Groenhuysen biedt in Roosendaal en omgeving verpleging, verzorging en thuiszorg aan. Ruim 2300 medewerkers en 1300 vrijwilligers bieden dagelijks aan 4000 cliënten ondersteuning en begeleiding.