Niet meer leuren met kwetsbare ouderen: afdeling Spoedzorg van Groenhuysen bevalt goed

ROOSENDAAL - Johan (85) prijst de dokter en verpleegkundigen in zijn tijdelijke thuis in het Roosendaalse Weihoek. Het is er goed, maar Johan verlangt naar zijn eigen thuis. ,,Dollen met mijn vrouw. Mijn leven is nog niet over, hoor!'' Even later heeft zijn vrouw goed nieuws. ,,Je bed staat klaar thuis.'' Johan: ,,Dan kunnen we gaan.'

Franka van der Rijt 21-08-17, 07:00

Niet meer leuren met kwetsbare ouderen: afdeling Spoedzorg van Groenhuysen bevalt goed

Bernadette Snijder, specialist ouderengeneeskunde, ziet het lachend aan. Zo kan het gaan op de afdeling Spoedzorg (ofwel Eerste Hulp Kwetsbare Ouderen) van zorgorganisatie Groenhuysen, een afdeling die is ondergebracht in behandelcentrum Weihoek dat in directe verbinding staat met Bravis ziekenhuis in Roosendaal.

Tien bedden
Sinds maart dit jaar draait de Spoedzorg met tien bedden en ontving Snijder al bijna honderd ouderen. ,,In de meeste gevallen 80- en zelfs 90-plussers met meerdere chronische ziekten die na een acute crisis in de thuissituatie hier aangemeld worden.'' Die crisis kan van alles zijn: ouderen die na een val of hartfalen binnen komen op de Spoedeisende Hulp van Bravis. Huisartsen die een noodoproep krijgen en de oudere thuis in een hulpeloze toestand aantreffen. ,,Het gebeurde geregeld dat huisartsen met de handen in het haar zaten omdat zo'n kwetsbare patiënt onmogelijk nog thuis kon blijven. Zie van het ene op het andere moment maar eens opvang geregeld te krijgen. Met als gevolg dat er, oneerbiedig gezegd, geleurd werd met ouderen om ze acuut ergens onder dak te krijgen'', aldus Snijder.

Artsen op de Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis worstelen evenzeer met de groeiende groep (hoog)bejaarde patiënten. Kwetsbare mensen die vaak van alles mankeren terwijl er medisch gezien geen reden is voor ziekenhuisopname. Sterker, ouderen lopen in het ziekenhuis meer
risico op besmetting en gaan vaak slechter het ziekenhuis uit dan in. ,,Vandaar dat regionaal al langer werd nagedacht over spoedbedden voor ouderen. Een afdeling waar ze na een crisissituatie tijdelijk terecht kunnen. Dat geeft lucht om te onderzoeken wat er precies aan de
hand is en waar de patiënt het beste af is'', zegt Susan Maris, adviseur bedrijfsvoering van Groenhuysen. Ook tanteLouise in Bergen op Zoom doet mee aan het opzetten van Spoedzorg.

In behandelcentrum Weihoek zijn inmiddels de eerste ervaringen opgedaan. Binnen twee weken na opname wordt de hele situatie rond een oudere in kaart gebracht. ,,Niet alleen wat er medisch speelt, maar ook de situatie thuis. Kan de patiënt, eventueel met aanvullende
thuiszorg of dagbesteding, toch weer naar huis of is verpleegopname onvermijdelijk. Kan de oudere zelf eten opwarmen, kan hij zelfstandig naar toilet. Dat moet allemaal duidelijk zijn. We maken een plan en regelen wat er geregeld moet worden'', vertelt Snijder die werkt met
een team gespecialiseerde verpleegkundigen.

Achtbaan
De Spoedzorg geeft huisartsen meer armslag. Ze weten waar ze kunnen aankloppen in geval van nood en krijgen na twee weken een zorgplan terug dat houvast biedt. Voor de oudere zelf en de familie is het emotioneel zwaar. ,,Ze komen gevoelsmatig in een achtbaan terecht. Het
begint al met een noodsituatie, gevolgd door opname in een vreemde omgeving waarbij het onduidelijk is waar de achtbaan tot stilstand komt.'' Dat leidt geregeld tot boze, opstandige reacties. ,,Begrijpelijk, het is niet niks wat er gebeurt.'' Toch gaat die opstandigheid vaak over
in rust of berusting. ,,Mensen die eerst per se terug naar huis willen, maar na een week zelf aangeven dat het niet meer kan. Patiënten hebben tijd nodig. Het valt voor niemand mee om toe te geven dat er hulp nodig is'', aldus Snijder die het liefst ziet dat een patiënt wél naar huis
kan.

De tijd is inmiddels rijp voor de volgende stap. Half september kunnen artsen Spoedeisende Hulp en huisartsen uit het gehele verzorgingsgebied van Bravis ziekenhuis zich in geval van nood melden bij het centraal aanmeldportaal. Dat biedt een centraal telefoonnummer. Surplus Zorg in Zevenbergen en Avoord in Etten-Leur maken daar al gebruik van. Terwijl Johan Dudok honderduit praat en ook mevrouw Van Loon het personeel een pluim uitdeelt, zit de buurman van Van Dudok er wat stilletjes bij. Ineens vraagt hij of de krant voor
zijn verjaardag is gekomen. ,,Want ik word vandaag honderd.''