Wiekendael in Roosendaal

Regionaal Behandelcentrum voor psychogeriatrie en somatische zorg

Regionaal Behandelcentrum Wiekendael is een expertisecentrum met een regionale functie. Wiekendael biedt deskundigheid op verschillende terreinen. Klanten verblijven korter of langer voor specifieke zorg of behandeling. Maar ook mensen die niet bij Wiekendael verblijven, kunnen er terecht voor deze zorg of behandeling.

De dienstverlening

Wiekendael biedt geriatrische revalidatiezorg, gerontopsychiatrie, palliatieve zorg, zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson. De woonomgeving is steeds afgestemd op de behoeften van deze specifieke groepen. De gespecialiseerde medewerkers zijn aangesloten bij landelijke netwerken en werken intensief samen met elkaar en met ketenpartners. Zo doen ze expertise op die ten goede komt van hun klanten.

Werken op deze locatie

Omdat er sprake is van een grote diversiteit aan zorgafdelingen is de samenstelling van de teams qua deskundigheid en grootte ook divers. Ieder team is gespecialiseerd in zorgdoel en is samengesteld op basis van de zorgzwaarte. Regionaal Behandelcentrum Wiekendael biedt je veel uitdaging en mogelijkheden tot verdere specialisatie.

Wiekendael

Kalsdonksestraat 89
4702 ZB Roosendaal
088 - 55 737 00

Wat maakt deze locatie uniek

  • Dynamische omgeving
  • Nauwe samenwerking met ziekenhuis en behandelaren
  • Specialistische zorg