DAG van de DIËTIST

Een diëtist is deskundig op het gebied van (onder)voeding en diëten. De diëtist helpt bij het blijvend veranderen van eten en drinken, door met u mee te kijken naar wat al goed is en wat nog beter kan.

De adviezen van een diëtist zorgen onder meer voor minder medicatie, betere wondgenezing, een sneller herstel, een stabiele bloedsuikerspiegel en een gezond gewicht. Door samen te werken met andere behandelaren, kunnen ze de klanten nog beter helpen de gezondheid en vitaliteit te verbeteren.

Hoe kijken de andere behandelaren naar de samenwerking? Lees er alles over op onze werkenbijgroenhuysen website:

We hebben aan verschillende disciplines gevraagd hoe ze de samenwerking zien met de diëtist. Onderstaand een aantal reacties:


Logopedie (Marijke de Feijter):

Een samenwerking die bijna dagelijks plaatsvindt, samen kijken naar veilige, maar wel toereikende consistenties. Opbouwen orale intake en afbouwen sondevoeding. Het delen van recepten en ideeën, maar ook me bewuster zijn wat ik de cliënt aanbiedt voor drinken. In thee zitten bijvoorbeeld veel minder voedingsstoffen dan in melkproducten.
Altijd fijn om laagdrempelig te sparren!

Wondconsulent (Anouschka Snoek)

Wanneer een cliënt een wond heeft wordt er in overleg met cliënt en behandelaar een passende wondbehandeling gestart. Het is belangrijk dat er naast de wondbehandeling ook gekeken wordt of de cliënt voldoende voldoende voedingsstoffen tot zich neemt die de wondgenezing bevorderen. Allerlei vitaminen en mineralen hebben een belangrijke rol in de transport van zuurstof en voedingsstoffen naar het wondgebied en aanmaak van nieuwe cellen die nodig zijn voor wondgenezing. 

Wij vragen regelmatig de diëtist in consult bij cliënten met wonden om de voedingstoestand in kaart te brengen en de cliënt advies te geven in voeding bij wondgenezing. Voor goede wondgenezing en kwaliteit van wondzorg is multidisciplinair samenwerken van groot belang.

Fysiotherapie (Tadek Kopala)

De samenwerking tussen diëtetiek en fysiotherapie komt niet dagelijks voor maar zou veel vaker opgezocht moeten worden. Hoe belangrijk is voeding immers niet binnen een trainingsschema? Elke topsporter heeft een schema waarin op de gram precies wordt weergegeven wat wel en niet te eten. Hoe fijn zou het zijn als dit per cliënt bepaald wordt? Ik wil bijvoorbeeld spiermassa opbouwen omdat iemand niet goed meer kan opstaan. Welk dieet gaat daar het beste bij passen? Een op maat gemaakt trainingsschema + voedingsschema voor elke cliënt. Wat zou dat mooi zijn!

Voorbeeld hiervan. Een cliënt met sarcopenie bij wie de diëtist betrokken is. Ze stuurt mij een bericht met de vraag grote spiergroepen te onderhouden. Daarnaast komt er een uitgebalanceerd dieet om de spierafbraak zo goed mogelijk tegen te gaan. Perfect voorbeeld van de toekomstdroom. Of gebeurt dit al? 

Geriatrisch verpleegkundigen (Cathalijne Ploeg)

In de thuissituatie worden kwetsbare ouderen opgevolgd door de geriatrisch verpleegkundigen. Zij inventariseren met de cliënt en de familie de thuissituatie. Naast het zelfstandig wonen komen onderwerpen als fysieke gezondheid voorbij, psychisch functioneren, valrisico, daginvulling, voedingsintake enzovoorts. Cliënten worden regelmatig gewogen. Als blijkt dat er problemen zijn rondom voeding, er bijvoorbeeld sprake is van afvallen, dan wordt de diëtist betrokken. In overleg met de cliënt wordt gekeken wat de wensen zijn van de cliënt en worden haalbare doelen gesteld. Uitgangspunt is dat de cliënt kan genieten van eten.

Bewegingsagoog (Sander Molenaar)

Sport- en bewegen kan bijdragen aan het behalen van doelen die de cliënt samen met een diëtist opstelt; het opbouwschema en de oefenvormen worden aangepast zodat deze stimuleren bij het behalen ervan. 

Tips vanuit de diëtist m.b.t. energie inname kunnen bijdrage aan verantwoord bewegen en leiden tot het verbeteren van een sportprestatie.
Kort samengevat; voeding en energie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tevens kan een vast beweegmoment ook goed gecombineerd worden met een vast weegmoment.   

Geestelijk verzorging Yvonne Raats & Madeleine Timmermann 

Eten gaat ook over zinbeleving. We kunnen naar eten verlangen, er ZIN in hebben. Sommige spijzen kunnen we onszelf haast niet ontzeggen, zo’n gelukzalig gevoel krijgen we daarvan. Samen met je dierbaren de maaltijd gebruiken kan zoveel beter smaken dan als je in de eentje eiwitten, vetten en koolhydraten naar binnen werkt. Kortom eten is een onderdeel van het goede leven. 

Maar eten kan ook ethisch beladen zijn. Als kind hebben we ingeprent gekregen: je moet je  bord leegeten. allemaal delen we het besef: wie niet eet gaat dood. Er zijn dagelijkse dilemma's rond eten en drinken. En onontkoombaar zijn de ethische vragen bij het starten of stoppen van sondevoeding of aanvullende voedingsmiddelen. Er is soms doodsangst rond verslikken. Het eetpatroon spiegelt vaak het naderende einde. Dit zijn ook kansen om zingeving en levensvragen aan te raken en op maat te bespreken.

Kortom aanleiding en ‘voer’ genoeg om als geestelijk verzorger samen te werken met de diëtist. We spreken elkaar en weten elkaar te vinden. Samen voor goede zorg!