Dag van de fysiotherapie

Een fysiotherapeut behandelt, adviseert en begeleidt bij houdings- en bewegingsklachten ten gevolge van het ouder worden of gezondheidsproblemen. 

De fysiotherapeuten vormen samen de vakgroep Fysiotherapie en vallen onder ‘Behandeling en Begeleiding’. Door samen te werken, versterken de verschillende behandelaren elkaar en kunnen ze de klant nog beter helpen. Hoe kijken zij naar de samenwerking?

Samenwerking met de logopedie (Marijke de Feijter)

Samenwerking op het gebied van ademhaling en ontspanning, maar hoe fijn ook dat de klant ook met mij veilig van zitten tot staan en van staan tot zitten kan komen dankzij de instructies van de fysiotherapeut! Andersom kan de fysiotherapeut dan weer optimaal communiceren met de klant dankzij communicatieadvies van de logopedist. Of wat denk je van het nog eens herhalen van het oefenen van begroeten en gedag zeggen van klanten met afasie.

Samenwerking met de diëtist (Petra Nijssen)

Wat is er mooier dan multidisciplinair samenwerken. Samen met de fysiotherapeut streven naar opbouw en/of behoud van de conditie. De fysiotherapeut gaat aan de slag met oefeningen en de diëtist probeert voeding in overleg met de klant zo optimaal mogelijk te maken. We streven naar een WIN-WIN situatie. Inzet van voldoende eiwitten is een must om het doel te bereiken en te behouden. Het een kan niet zonder het ander!! Als de voedingstoestand niet goed op orde is, zal opbouw of behoud van de conditie stagneren.

Samenwerking met de ergotherapie (Marscha Rasenberg) 

Fysiotherapie en ergotherapie hebben veel raakvlakken, hoe mooi is het dat je samen één vraag kan oppakken? De fysiotherapeut is vooral gericht op de mobiliteit en conditie, de ergotherapeut kijkt naar de houding en de energieverdeling. Hoe maakt een klant een transfer? Wat heeft dat voor gevolgen voor de zit- en/of lighouding? Hoe kan een klant comfortabel verzorgd worden en wat heeft dat voor invloed op de zorgzwaarte voor het personeel? Mijn ervaring met het samenwerken met fysiotherapie is dat je elkaar heel erg kan versterken. Door met elkaar te sparren over (complexe) casussen houdt je elkaar scherp en kom je regelmatig tot mooie inzichten.


Samenwerking met psychologie (Kristy de Hoon)


Het psychologisch welbevinden en de fysieke gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Emotionele pijn en stress geven lichamelijke klachten (zoals pijn, hyperventilatie, verhoogde spierspanning) en andersom zorgen deze lichamelijke klachten vaak voor emotionele pijn en stress (zoals verdriet, trauma, rouw en angst voor de toekomst). Ook heeft de manier van denken van mensen een grote invloed op hoe schadelijk een moeilijke situatie of ziekte voor hun gezondheid is. Hoe mooi is het dat wij mogen samenwerken met fysiotherapeuten om met deze wisselwerking aan de slag te gaan, zodat klanten minder belemmerd worden door hun klachten. Als ik mijn collega-fysiotherapeuten met klanten aan de slag zie gaan, heb ik vaak bewondering voor hun betrokkenheid, optimisme, geruststelling en vertrouwen. Dit helpt enorm om fysiek en mentaal te herstellen!

Geriatrisch verpleegkundigen (Cathalijne Ploeg)

Ouderen wonen steeds langer thuis. Mooi om te zien dat dit met hulp van verschillende disciplines en aanpassingen in huis ook mogelijk is. De geriatrisch verpleegkundige ziet de mensen thuis. Als lopen moeilijk gaat of als het lastig is om uit bed te komen, dan vragen wij de fysiotherapeut mee te kijken. Met de klant wordt geoefend en de thuiszorgmedewerkers krijgen advies hoe ze zo ergonomisch mogelijk de klant kunnen helpen bij het verplaatsen binnenshuis, bijvoorbeeld van bed naar stoel. Daarnaast kunnen fysiotherapeuten veel doen rondom het voorkomen van valpartijen in huis, zo wordt er veel ellende voorkomen. 

Bewegingsagoog (Sander Molenaar)

De fysiotherapeuten nemen een screening bij klanten af waardoor wij meer relevante achtergrondinformatie hebben over deelnemers. Wij gaan te allen tijde op zoek naar bewegen met plezier en naar mogelijkheden van een deelnemer. Met de extra informatie en tips van fysiotherapeuten kunnen we bewegen uitdagender aanbieden en nog meer aan laten sluiten bij doelen die klanten willen behalen.

Samenwerking met de geestelijk verzorger (Lars Koks)

Mens sana in corpore sano: een gezonde geest in een gezond lichaam, en vice versa. Fysiotherapeuten voorzien in voldoening. Van veel klanten die ik spreek hoor ik, dat de fysiotherapiebehandeling tijdens revalidatie of langverblijf dikwijls een van de lichtpuntjes van de dag of week is. Mensen worden uitgedaagd om opnieuw of nog meer in beweging te komen en om dat te doen op een manier die het lichaam in alle opzichten zo prettig mogelijk gaande en staande houdt. Daarnaast hoor ik na deze behandelingen over trots en voldoening, zelfs wanneer niet alles helemaal gaat zoals verwacht. Onze fysiotherapeuten zijn dan door de wol geverfde motivators en dat geeft mensen moed en hoop, die doen leven.